•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Organizacyjnym w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje czterech osób na stanowisko starszej woźnej w wymiarze 0,75 etatu na Wydziale Transportu PW.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. projektów edukacyjnych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika wykwalifikowanego – konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Wydziału Architektury.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych w wymiarze 0.5 etatu w Sekretariacie ITW.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowiskoreferenta/starszego referenta ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Administracyjno-Finansowym Wydziału Mechatroniki.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/samodzielnego referenta ds. finansowych w wymiarze pełnego etatu w Biurze Ekonomiczno-Finansowym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu do pracy w Studium Języków Obcych.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego portiera w wymiarze pełnego etatu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Praca dwuzmianowa w godzinach 7.00-19.00 i 19.00-7.00.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/starszego referenta ds. dokumentacji i informacji naukowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece Wydziału Mechatroniki.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58