•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko technika do projektu pt.: „System zabezpieczenia sieci informatycznej oparty ma technologii SDN/NFV/MTD oraz sztucznej inteligencji.” w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze 0,5 etatu

Politechnika Warszawska poszukuje kandydatów na stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego portiera na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Orkiestry Rozrywkowej
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika-elektromontera w Zakładzie Konserwacyjno – Remontowym w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko rzecznika patentowegow wymiarze pół etatu w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

W pierwszym okresie zatrudnienia zakładamy realizację przez osobę zatrudnioną na proponowanym stanowisku wybranych postępowań w zakresie ochrony patentowej. Docelowo (po ok. 6-9 miesiącach) do zadań osoby na proponowanym stanowisku należeć będzie przygotowanie propozycji regulacji oraz procedur w zakresie procesu ochrony własności intelektualnej, jak również przygotowywanie i prowadzenie tematycznych szkoleń dla twórców rozwiązań.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. badań i analiz w wymiarze pełnego etatu w Dziale Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowisko referenta technicznego w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. ZUS w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji w Biurze ds. Promocji i Informacji w wymiarze pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58