•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nauczycieli

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Silników Lotniczych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej Telekomunikacja w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w wymiarze pełnego etatu, w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwiewyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej mechanika w Zakładzie Maszyn Budowlanych Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii Wydział Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie Automatyka i Robotyka w Zakładzie Automatyki Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora zwyczajnego w dyscyplinie naukowej Automatyka i Robotyka w Zakładzie Urządzeń wykonawczych Automatyki i Robotyki Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wytworzył(a): Administrator BIP

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:57

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 19.09.2011 09:32