•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nauczycieli

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”. Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności,z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości.

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej Inżynierii Środowiska w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu  art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Architektury ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu  art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Zarządzania ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo - dydaktycznego w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku która, będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe  miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe  miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1  pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe  miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dyrektor Kolegium ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku która, będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Wytworzył(a): Administrator BIP

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:57

Zaktualizował(a): Joanna Nowak

w dniu: 13.06.2018 13:14