•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nauczycieli

Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ogłasza konkurs na objęcie jednego stanowiska adiunkta w Zakładzie Analizy i Teorii Osobliwości na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej  historia w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego, w wymiarze pełnego etatu, w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na objęcie stanowiska profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie naukowej Mechanika – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Instytut Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe  miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 33  Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs na objęcie stanowiska adiunkta w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wytworzył(a): Administrator BIP

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:57

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 19.09.2011 09:32