•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Wyniki konkursów dla nauczycieli

Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, w Zakładzie Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 3 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki, w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 3 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w w Zakładzie Systemów Inteligentnych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Rozwoju Strategicznego Organizacji Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 9 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 28 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 28 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Napędu Elektrycznego Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Architektoniczno - Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 28 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 28 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Zakładzie Telekomunikacji w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 21 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatroniki w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko trenera specjalisty w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 4 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Wynik konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zespole Inżynierii Chemicznej i Chemometrii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 13.12.2018 11:12