BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Komisja powołana na rok akademicki 2023/2024

  • dr inż. Błażej Smoliński, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - przewodniczący;
  • mgr Iwona Bąk, kierownik Biura Kanclerza - wiceprzewodnicząca;
  • mgr inż. Dominik Grzęda - doktorant, Szkoła Doktorska;
  • mgr inż. Barbara Laskowska - doktorantka, Szkoła Doktorska;
  • mgr inż. Filip Łabaj - doktorant, Szkoła Doktorska;
  • mgr inż. Mirosław Wójcik - doktorant, Szkoła Doktorska. 

Decyzja nr 302/2023 Rektora PW z dnia 19.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 19.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:25

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 09:04