BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Komisja ds. kontroli i przeglądu materiałów niejawnych w Politechnice Warszawskiej

Komisja powołana na okres do dnia 5 kwietnia 2024 r.

  1. mgr inż. Jerzy Posiadała – pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych – przewodniczący;
  2. inż. Waldemar Krzeszowski – kierownik Kancelarii Tajnej;
  3. mgr inż. Leon Kalinowski – kierownik Sekcji ds. Obronnych;
  4. mgr inż. Beata Mazurek – specjalista ds. administracyjnych;
  5. inż. Arkadiusz Siwek – administrator sieci.

Decyzja nr 19/2024 Rektora PW z dnia 6.02.2024 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 06.02.2024

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 06.02.2024 14:58

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 06.02.2024 14:58