BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Archiwum / kadencja 2012-2016

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

kadencja 2012 - 2016

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

1. Iga Kowalik
(powołana Uchwałą nr 375/XLVII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
2. dr inż. Karol Kowalski IL
3. prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król ANS
4. Miron Marczuk
(powołany Uchwałą nr 375/XLVII/2016 Senatu PW)
Samorząd Studentów
5. prof. dr hab. inż. Józef Modelski EiTI
6. prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki MEiL
7. mgr Lucyna Skwarko SJO
8. dr inż. Aleksander Szulczyk T
9. dr inż. Wiktor Treichel IBHiIŚ
10. dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga MiNI
11. dr hab. inż. Jarosław Domański Z
13. prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman Ch.
14. prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst F
15. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik IM
16. mgr inż. Anna Kurowska
(powołana Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów
17. prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki IP
18. prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Markowski BMiP
19. dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak  GiK
20. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska MEiL
21. Agata Fahrenholz
(odwołana Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW)
SSPW
22. Bartosz Sieklucki
(odwołany Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW)
SSPW
23. mgr inż. Urszula Umińska
(odwołana Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW)
Rada Doktorantów
24. Maciej Kwiatkowski
(powołany Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW)
(odwołany Uchwałą nr 189/XLVIII/2014 Senatu PW)
SSPW
25. Janusz Kopytowski
(powołany Uchwałą nr 189/XLVIII/2014 Senatu PW)
(odwołany Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW)
SSPW
26. mgr inż. Marcin Grabarczyk
(powołany Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW)
(odowłany Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW)
Rada Doktorantów
27. Piotr Jeremicz
(powołany Uchwałą nr 146/XLVIII/2014 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW
28. Hubert Stefański
(powołany Uchwałą nr 241/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
SSPW
29. mgr inż. Artur Kopczyński
(powołany Uchwałą nr 265/XLVIII/2015 Senatu PW
odwołany Uchwałą nr 375/XLVIII/2016 Senatu PW)
Rada Doktorantów

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 24.10.2012

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 13.02.2008 09:35

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 01.03.2016 09:22