•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Mechatroniki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

GMACH MECHATRONIKI
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dyrektor

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Woźniak


pok. 151

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel. miejski: 22 849 03 95
e-mail: imiib@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat dyrektora

mgr Anna Dudzińska-Lizer


Gmach Mechatroniki, pok. 152

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
tel. miejski: 22 849 03 95
fax: 22 849 03 95
e-mail: imiib@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat ds. dydaktycznych

mgr Marta Jaglińska


Gmach Mechatroniki, pok. 153

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8268
tel. miejski: 22 849 94 47
e-mail: m.jaglinska@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. nauki

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński


Gmach Mechatroniki, pok. 139

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8538
e-mail: k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. ogólnych

dr inż. Elżbieta Ślubowska


Gmach Mechatroniki, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8393
e-mail: e.slubowska@mchtr.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

Małgorzata Kierzkowska-Stanclik


Gmach Mechatroniki, pok. 149

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8448
e-mail: m.stanclik@mchtr.pw.edu.pl