•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski


Gmach Mechatroniki pok.247

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8551
e-mail: a.bienkowski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski


Gmach Mechatroniki pok.424

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8270
e-mail: g.cybulski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Dobosz


Gmach Mechatroniki pok.216

e-mail: m.dobosz@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska


Gmach Mechatroniki pok.142

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8139
e-mail: m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński


Gmach Mechatroniki pok.139

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8538
e-mail: k.kaluzynski@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein


Gmach Mechatroniki pok.404

tel. kom: 8316
e-mail: k.lewenstein@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko


Gmach Mechatroniki pok.154

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8480
e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk


Gmach Mechatroniki pok.248

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8417
e-mail: roman.szewczyk@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski


Gmach Mechatroniki pok.235

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8488
e-mail: mateusz.turkowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak


Gmach Mechatroniki pok.151

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8281
e-mail: wozniaka@mchtr.pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni


Gmach Mechatroniki pok.156

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8466
e-mail: m.sloma@mchtr.pw.edu.pl

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Wesam Bachir


Gamach Mechatroniki pok.215

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 8756
e-mail: wesam.bachir@pw.edu.pl

dr inż. Szymon Cygan


Gmach Mechatroniki pok.40

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8664
e-mail: szymon.cygan@pw.edu.pl

dr inż. Łucja Dybowska-Sarapuk


Gmach Mechatroniki pok.148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8560
e-mail: l.dybowska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Piotr Gazda


Gmach Mechatroniki pok. 249

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew. 8417
e-mail: piotr.gazda@pw.edu.pl

dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska


Gamach Mechatroniki pok.215

tel. wew.: (22) 234 + wew: w.8756
e-mail: olga.kowalska@pw.edu.pl

dr inż. Daniel Janczak


Gmach Mechatroniki pok.143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8306
e-mail: daniel.janczak@pw.edu.pl

dr inż. Michał Jankowski


Gmach Mechatroniki pok. 212

e-mail: m.jankowski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Kowaluk


Gmach Mechatroniki pok. 03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8665
e-mail: t.kowaluk@mchtr.w.edu.pl

dr inż. Sandra Lepak-Kuc


Gmach Mechatroniki pok.143

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8306
e-mail: s.lepak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Beata Maria Leśniak-Plewińska


Gmach Mechatroniki pok. 37

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8176
e-mail: b.lesniak-plewinska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Marcel Młyńczak


Gmach Mechatroniki pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8387
e-mail: m.mlynczak@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Nowak


Gmach Mechatroniki pok.249

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8417
e-mail: pawel.nowak0@pw.edu.pl

dr inż. Michał Nowicki


Gmach Mechatroniki pok. 236

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8460
e-mail: m.nowicki@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska


Gmach Mechatroniki pok. 214

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8645
e-mail: a.ostaszewska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Marta Rępalska


Gmach Mechatroniki pok. 215

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8756
e-mail: repalska@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Salach


Gmach Mechatroniki pok. 246

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8352
e-mail: jacek.salach@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Sieniło


Gmach Mechatroniki pok. 213

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8303
e-mail: m.sienilo@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Skalski


Gmach Mechatroniki pok. 144

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8523
e-mail: a.skalski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Szałapak


Gmach Mechatroniki pok. 145

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8386
e-mail: j.szalapak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Mateusz Szumilas


Gmach Mechatroniki pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8341
e-mail: m.szumilas@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Tulik


Gmach Mechatroniki pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 8644
e-mail: piotr.tulik@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Wildner


Gmach Mechatroniki pok. 415

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8364
e-mail: k.wildener@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Wróblewski


Gmach Mechatroniki pok. 145

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8386
e-mail: grzegorz.wroblewski1@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki


Gmach Mechatroniki pok. 37

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8176
e-mail: j.zmigrodzki@mchtr.pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Łekawa-Raus


Gmach Mechatroniki pok. 148

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8560
e-mail: alekawa@mchtr.pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Kazimierz Pęczalski


Gmach Mechatroniki pok.132

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8638
e-mail: k.peczalski@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Elżbieta Ślubowska


Gmach Mechatroniki pok.417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8393
e-mail: e.slubowska@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Kamil Stefko


Gmach Mechatroniki pok.409

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8554
e-mail: k.stefko@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Jan Tomasik


Gmach Mechatroniki po.217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 wew. 8356
e-mail: jan.tomasik@pw.edu.pl

dr inż. Michał Władzinski


Gmach Mechatroniki pok.414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8341
e-mail: m.wladzinski@mchtr.pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr inż. Tomasz Charubin


Gmach Mechatroniki pok. 236

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew. 8460
e-mail: tomasz.charubin@pw.edu.pl

dr inż. Iryna Gorbenko


Gmach Mechatroniki pok.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 wewe.8269
e-mail: iryna.gorbenko@pw.edu.pl

mgr inż. Dorota Jackiewicz


Gmach Mechatroniki pok.246

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8352
e-mail: dorota.jackiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Jodko-Władzińska


Gmach Mechatroniki pok.414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8341
e-mail: a.jodko@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Kachniarz


Gmach Mechatroniki pok.234

e-mail: maciej.kachniarz@pw.edu.pl

mgr inż. Maciej Maciak


Gmach Mechatroniki pok.21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8269
e-mail: m.maciak@mchtr.pw.edu.pl

dr inż. Marek Żyliński


Gmach Mechatroniki pok.408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8387
e-mail: m.zylinski@mchtr.pw.edu.pl

Asystenci dydaktyczni

mgr inż. Włodzimierz Łukasik


Gmach Mechatroniki pok.135

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8583
e-mail: w.lukasik@mchtr.pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Drozdowicz


Gmach Mechatroniki pok.214

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8645
e-mail: tomek@autograf.home.pl

mgr inż. Hubert Hawłas


Gmach Mechatroniki pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 wew.8341
e-mail: hubert.hawlas@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Wojciech Balwin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8439
e-mail: w.balwin@mchtr.pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Małgorzata Kierzkowska-Stanclik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8448
e-mail: m.stanclik@mchtr.pw.edu.pl

mgr Joanna Mikusek


Gmach Mechatroniki pok. 152

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 - 8281
e-mail: joanna.mikusek@pw.edu.pl

mgr Klaudia Sadkowska


Gmach Mechatroniki pok. 153

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8268
tel. miejski: 22 849 94 47
e-mail: klaudia.sadkowska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Superson


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8177
e-mail: a.superson@mchtr.pw.edu.pl

Elżbieta Tomczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8177
e-mail: e.tomczak@mchtr.pw.edu.pl

Anna Żakiewicz


Gmach Mechatroniki pok. 150

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 8177
e-mail: anna.zakiewicz@pw.edu.pl