•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej / Zastępca dyrektora ds. nauki