•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych / Pracownicy instytutu / Profesorowie badawczo-dydaktyczni