BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Mechaniki i Poligrafii / Pracownicy instytutu / Profesorowie uczelni