BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Mechaniki i Poligrafii

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska


ZTP pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 78
e-mail: malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mariusz Magier


NT pok. 305

e-mail: mariusz.magier@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Pawlikowski


NT pok. 317

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8556
e-mail: marek.pawlikowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło


NT  pok. 28

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 56
e-mail: halina.podsiadlo@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev


ZP pok.205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3353
e-mail: yuriy.pyryev@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni


NT pok. 139a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8254
e-mail: Zuzanna.Tryznowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni


ZTP pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3364
e-mail: georgij.petriaszwili@pw.edu.pl

dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. uczelni


NT pok.201

ZP pok.206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
e-mail: cezary.senderowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Bajkowski, prof. uczelni


NT pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8668
e-mail: marcin.bajkowski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Jacek Mateusz Bajkowski


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: jacek.bajkowski@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Bednarczyk


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: ewa.bednarczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Białas


NT pok.203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8422
e-mail: marcin.bialas@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Blachowski


ZTP pok. 211

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 86
e-mail: konrad.blachowski@pw.edu.pl

dr inż. Janusz Domański


NT pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
e-mail: janusz.domanski@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Drobnicki


NT pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 68
e-mail: rafal.drobnicki@pw.edu.pl

dr inż. Łucja Dybowska-Sarapuk


ZTP pok. 209

e-mail: lucja.sarapuk@pw.edu.pl

dr inż. Marta Gajadhur

Opiekun Koła Naukowego CMYK
Opiekun Kierunku Kształcenia Papiernictwo i Poligrafia

Wydział Mechaniczny Technologiczny
ZTP 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3354
e-mail: marta.gajadhur@pw.edu.pl

dr inż. Henryk Godlewski


ZTP 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 59
e-mail: henryk.godlewski@pw.edu.pl

dr inż. Olgierd Goroch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: olgierd.goroch@pw.edu.pl

dr inż. Roman Grygoruk


NT pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8667
e-mail: roman.grygoruk@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Gulbinowicz


ST pok. 09

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8207
e-mail: zbigniew.gulbinowicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Izdebska-Podsiadły


ZP pok.107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3357
e-mail: joanna.podsiadly@pw.edu.pl

dr inż. Daniel Janczak


ZTP pok. 209

e-mail: daniel.janczak@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Jankowski


NT pok. 208

tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 82
e-mail: krzysztof.jankowski1@pw.edu.pl

dr inż. Filip Kagankiewicz


NT pok. 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8208
e-mail: filip.kagankiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Jan Kowalczyk


ZTP 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3396
e-mail: jan.kowalczyk@pw.edu.pl

dr inż. Sandra Lepak-Kuc


 ZTP pok. 209

e-mail: sandra.kuc@pw.edu.pl

dr inż. Yanfei Lu


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 67
e-mail: yanfei.lu@pw.edu.pl

dr inż. Leszek Markowski


ZTP 210

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 61
e-mail: leszek.markowski@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Piłczyńska


ZTP 103

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3380
e-mail: katarzyna.pilczynska@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Skoczylas


NT pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: pawel.skoczylas@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Szałapak


ZTP pok. 209

e-mail: jerzy.szalapak@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Wróblewski


NT pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 31
e-mail: grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8208
e-mail: zbigniew.wrzesinski@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Natalia Branecka


NT pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8609
e-mail: natalia.branecka@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Bańczerowski


NT pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8609
e-mail: jakub.banczerowski@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Kania


NT pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8472
e-mail: piotr.kania@pw.edu.pl

mgr inż. Ewa Kołodziejuk


ZTP 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 51
e-mail: ewa.kolodziejuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Penkul


pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8467
e-mail: andrzej.penkul@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Rusin


ZTP 103

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3380
e-mail: agnieszka.rusin@pw.edu.pl

mgr inż. Szymon Sikora


NT pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8609
e-mail: szymon.sikora@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

lic. Edyta Bereza


Gmach Nowy Technologiczny pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
e-mail: edyta.bereza@pw.edu.pl

lic. Aleksandra Krulikowska


Zakład Technologii Poligraficznych, pok. 200

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3366
e-mail: aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl

lic. Karolina Kurkowska


Pracownik Biblioteki

Zakładu Technologii Poligraficznych

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3361
e-mail: karolina.kurkowska@pw.edu.pl

mgr Marzena Rudaś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 65
e-mail: marzena.rudas@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Czarnak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8571
e-mail: andrzej.czarnak@pw.edu.pl

Cezary Dzierżak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8670
e-mail: cezary.dzierzak@pw.edu.pl

Stanisław Niezgoda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8267