•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Mechaniki i Poligrafii

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8362
e-mail: tomasz.lekszycki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło


NT pok. 28

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8406
e-mail: halina.podsiadlo@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev


ZP pok.205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3353
e-mail: yuriy.pyryev@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni


NT pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8556
e-mail: marek.pawlikowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni


ZP pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3357
e-mail: Zuzanna.Tryznowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Magier, prof. uczelni


NT pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 83
e-mail: mariusz.magier@pw.edu.pl

dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3355
e-mail: georgij.petriaszwili@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Jacek Mateusz Bajkowski


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: jacek.bajkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Bajkowski


NT pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8668
e-mail: marcin.bajkowski@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Barcz


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8667
e-mail: katarzyna.barcz@pw.edu.pl

dr inż. Ewa Bednarczyk


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: ewa.bednarczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Białas


NT pok.203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8422
e-mail: marcin.bialas@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Blachowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 86
e-mail: konrad.blachowski@pw.edu.pl

dr inż. Leszek Cybula


NT pok.304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8467
e-mail: leszek.cybula@pw.edu.pl

dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk


NT pok. 209

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8282
e-mail: anna.tkaczyk@pw.edu.pl

dr inż. Janusz Domański


NT pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
e-mail: janusz.domanski@pw.edu.pl

dr inż. Marta Gajadhur

Opiekun Koła Naukowego CMYK
Opiekun Kierunku Kształcenia Papiernictwo i Poligrafia
tel. wew.: (22) 234 + wew: 3354
e-mail: marta.gajadhur@pw.edu.pl

dr inż. Henryk Godlewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 59
e-mail: henryk.godlewski@pw.edu.pl

dr inż. Olgierd Goroch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: olgierd.goroch@pw.edu.pl

dr inż. Roman Grygoruk


NT pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8667
e-mail: roman.grygoruk@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Gulbinowicz


ST pok. 09

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8207
e-mail: zbigniew.gulbinowicz@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Izdebska-Podsiadły


ZP pok.107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3357
e-mail: joanna.podsiadly@pw.edu.pl

dr inż. Aneta Kossobudzka-Górska


NT pok. 208

tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 82
e-mail: aneta.gorska@pw.edu.pl

dr inż. Jan Kowalczyk


pok. 210 ZP

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3396
e-mail: jan.kowalczyk@pw.edu.pl

dr inż. Zdzisław Lindemann


NT pok.209

tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 82
e-mail: zdzislaw.lindemann@pw.edu.pl

dr inż. Yanfei Lu


NT pok. 318

tel. wew.: (22) 234 + wew: 86 67
e-mail: yanfei.lu@pw.edu.pl

dr inż. Leszek Markowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 61
e-mail: leszek.markowski@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Piłczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3380
e-mail: katarzyna.pilczynska@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Skoczylas


NT pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8423
e-mail: pawel.skoczylas@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Wróblewski


NT pok. 128

tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 31
e-mail: grzegorz.wroblewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8208
e-mail: zbigniew.wrzesinski@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Jakub Bańczerowski


NT pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8609
e-mail: jakub.banczerowski@pw.edu.pl

mgr inż. Jakub Bułas


e-mail: jakub.bulas@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Jankowski


NT pok. 208

tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 82
e-mail: krzysztof.jankowski.wip@pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Jaszczuk


NT pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8467
e-mail: waldemar.jaszczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Filip Kagankiewicz


NT pok. 306

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8208
e-mail: filip.kagankiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Kania


NT pok. 319

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8472
e-mail: piotr.kania@pw.edu.pl

mgr inż. Ewa Kołodziejuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 51
e-mail: ewa.kolodziejuk@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Penkul


pok. 304

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8467
e-mail: andrzej.penkul@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Rusin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3380
e-mail: agnieszka.rusin@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

lic. Edyta Bereza


ZP pok.200

tel. wew.: (22) 234 + wew: 3366
e-mail: edyta.bereza@pw.edu.pl

lic. Aleksandra Krulikowska


ZP pok.206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 33 77
e-mail: aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl

mgr Marzena Rudaś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 65
e-mail: marzena.rudas@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Czarnak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8571
e-mail: andrzej.czarnak@pw.edu.pl

Cezary Dzierżak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8670
e-mail: cezary.dzierzak@pw.edu.pl

Stanisław Niezgoda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8267

mgr inż. Mirosław Rafalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8468
e-mail: miroslaw.rafalski@pw.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Tumanow


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8279
e-mail: zbigniew.tumanow@pw.edu.pl

Zbigniew Zastawny


tel. wew.: (22) 234 + wew: 3370