•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Instytut Inżynierii Budowlanej / Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych / Kierownik