BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Fizyki / Biuro ds. Zamówień Publicznych