•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko informatyka, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych na Wydziale Geodezji i Kartografii.  W wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty/głównego specjalisty ds. projektów międzynarodowych w Centrum Obsługi Projektów, w wymiarze pełnego etatu.

Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej/starszego woźnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty /głównego specjalisty ds. projektów krajowych* w Centrum Obsługi Projektów, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych, w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. administracyjnych, do obsługi studentów polskojęzycznych w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze pełnego etatu. Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. administracyjnych, do obsługi studentów anglojęzycznych w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze pełnego etatu. Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. informacji i promocji w Biurze Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze pełnego etatu. Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej / starszego woźnego w Dziale Administracyjno-Finansowym na Wydziale Mechatroniki, w pełnym wymiarze czasu pracy

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. analiz technologii w zakresie mikro/ nano-elektroniki i fotoniki ,w wymiarze 0,5 etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Do realizacji projektu pt.: „Hub innowacji w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT”.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów, w wymiarze pełnego etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczania projektów, w wymiarze pełnego etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznychw Studium Języków Obcych, w wymiarze pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58