BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

mgr Karolina Okrasa

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 371/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr Karolinie Okrasie.

Wytworzył(a): Rada naukowa Dyscypliny Matematyka

w dniu: 06.02.2024

Wprowadził(a) do BIP: Agnieszka Żuk

w dniu: 06.02.2024 10:17

Zaktualizował(a): Agnieszka Żuk

w dniu: 06.02.2024 10:17