BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. / Dyscyplina inżynieria materiałowa, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

mgr inż. Kamil Dydek

Na podstawie art. 13 ust. 7 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora panu mgr. inż. Kamilowi Dydkowi.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 19.05.2023 13:47

Zaktualizował(a): Tatiana Erenc-Sędziak

w dniu: 19.05.2023 13:47