•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. / Dyscyplina inżynieria biomedyczna, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

mgr inż. Barbara Łysoń-Uklańska

Na podstawie art. 13 ust. 7 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pani mgr inż. Barbarze Łysoń-Uklańskiej

Streszczenie [pdf] 97,64 kB
Recenzja_prof. Pauk [pdf] 897,82 kB
Informacja o obronie [pdf] 667,68 kB
Uchwała nr 16_II-IB_2021 [pdf] 305,83 kB
Uchwała nr 17_II-IB_2021 [pdf] 297,35 kB

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.01.2021 12:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.04.2021 11:14