•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. / Dyscyplina inżynieria biomedyczna, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

mgr inż. Adam Patalas

Na podstawie art. 13 ust. 7 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Panu mgr inż. Adamowi Patalasowi

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 08.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Beata Dobrzeniecka

w dniu: 08.06.2022 10:13

Zaktualizował(a): Beata Dobrzeniecka

w dniu: 08.06.2022 10:13