•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Inwentaryzacji

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr Małgorzata Chotkowska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6299
tel. miejski: 22 234 62 99
e-mail: malgorzata.chotkowska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

Małgorzata Bujniak


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pk.204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5013
tel. miejski: 22 234 5013
e-mail: malgorzata.bujniak@pw.edu.pl

Paweł Dąbrowski


Gmach Biurowy 

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 01
e-mail: pawel.dabrowski@pw.edu.pl

Anna Matuszewska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 202

likwidacje.di@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1456
e-mail: anna.matuszewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Małyszczuk-Kapuścińska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5013
e-mail: agnieszka.kapuscinska@pw.edu.pl

Dorota Mielowska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6598
e-mail: dorota.mielowska@pw.edu.pl

lic. Sylwia Wasilewska


Gmach Biurowy

ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6501
e-mail: sylwia.wasilewska@pw.edu.pl