BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Inwentaryzacji / Pracownicy działu