•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział Inwentaryzacji

GMACH "PAŁACYK"
ul. Koszykowa 80, lok. 10
02-008 Warszawa

Kierownik

mgr Małgorzata Chotkowska


Gmach "Pałacyk" lok. 10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6299
tel. miejski: 22 234 62 99
e-mail: malgorzata.chotkowska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

Małgorzata Bujniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5013
fax: 22 234 5013
e-mail: malgorzata.bujniak@pw.edu.pl

Paweł Dąbrowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 01
e-mail: pawel.dabrowski@pw.edu.pl

Anna Matuszewska


likwidacje.di@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1456
e-mail: anna.matuszewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Małyszczuk-Kapuścińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6598
e-mail: agnieszka.kapuscinska@pw.edu.pl

Dorota Mielowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6598
e-mail: dorota.mielowska@pw.edu.pl

lic. Sylwia Wasilewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6598
e-mail: sylwia.wasilewska@pw.edu.pl