BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rzecznicy

Rzecznicy Zaufania

Uczelniany Rzecznik Zaufania

mgr Beata Sławik-Kaczyńska - Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Decyzja nr 213/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej

Lista Rzeczników Zaufania

Wydziały:

Administracji i Nauk Społecznych dr Michał Pręgowski
Architektura brak
Chemiczny brak
Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Grzegorz Mańko
Elektryczny dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Fizyki dr inż. Karol Kakarenko
Geodezji i Kartografii            dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Anna Adach Maciejewska
Inżynierii Lądowej dr inż. Beata Jaworska
Inżynierii Materiałowej mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
Mechaniczny Technologiczny dr inż. Zbigniew Szymaniak
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr Katarzyna Affek
Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa mgr Agnieszka Zgorzałek
Mechatroniki dr hab. inż. Jacek Salach
Samochodów i Maszyn Roboczych  mgr Karolina Kosior
Transportu mgr Magdalena Paszkiewicz
Zarządzania dr hab. Katarzyna Skroban
Filia w Płocku dr inż. Piotr Wiliński                                         

Jednostki pozawydziałowe:

Administracja Centralna brak
Biblioteka Główna brak
CEZAMAT mgr Bartosz Michalak
Rada Doktorantów dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni
Samorząd Studentów dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni
Studium Języków Obcych dr Katarzyna Marchel
Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu
brak       

Wytworzył(a): Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 13.04.2015 15:11

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 04.12.2023 13:57