•  

BIP PW

Redakcja

Administrator systemu BIP PW

mgr inż. Rafał Piłkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5910
e-mail: rafal.pilkowski@pw.edu.pl

Redaktor BIP PW

mgr Paula Kruza


Gmach Główny, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7161
tel. kom: +48 885 848 629
e-mail: paula.kruza@pw.edu.pl

mgr Anna Kmieć


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5873
e-mail: anna.kmiec@pw.edu.pl

Redaktorzy składu osobowego

Podstawowe jednostki organizacyjne:
Anna Kraśniewska (AiNS)
Monika Kubalewska (Arch)
Aleksandra Witkowska (Ch)
Elżbieta Matyjasiak (EiTI IAiIS)
Katarzyna Lubczyńska (EiTI IMiO)
Patrycja Hojczyk (EiTI ISE)
Anna Smenda (EiTI IR)
Katarzyna Piętka (EiTI IT)
Małgorzata Książkiewicz (EiTI Biuro Dziekana)
Marzena Szafarowicz (E-ny)
Justyna Wojciechowska (F)
Iwona Kępa (GiK)
Aleksandra Stańczyk (IBHiIŚ)
Katarzyna Zaręba (IL)
Joanna Kwiatkowska (IM)
Edyta Michalska (MT)
Katarzyna Kmita (MiNI)
Karolina Sadownik (MEiL)
Jerzy Kuta (MEiL)
Beata Dobrzeniecka (Mchtr)
Małgorzata Szymańska (SiMR)
Alicja Zagrajek (T)
Anna Badowska (T)
Iwona Dobrzyńska (Z)
Marzena Fabijańska (Z)

PW Filia w Płocku
Agnieszka Olszewska
Iwona Kubacka

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:
Aneta Sieczka-Milcarz (BG)
Justyna Mikołajczyk (BG)
Joanna Wronowska-Kurek (Centrum Obsługi Projektów)
Dominika Frąk-Dudzińska (Centrum Współpracy Międzynarodowej)
Rafał Piłkowski (CI)
Tomasz Kwiatkowski (CI)
Małgorzata Zielińska (CSZ)
Agnieszka Wrzesińska (Oficyna Wydawnicza PW)
Urszula Mużyło (Oficyna Wydawnicza PW)
Tomasz Radwański (OKNO PW)
Elżbieta Sławińska (SJO)
Beata Pawelczyk (SJO)
Bożena Gronek (SWFiS)
Agnieszka Felczak (SzB)
Olga Adamczyk (SzB)
Agnieszka Łukawska (Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne")
Magdalena Majewska (Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki)
Jolanta Skalska-Wachal (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha)
Bohdan Utrysko (Uniwersytet Trzeciego Wieku)
Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej)


Jednostki organizacyjne administracji centralnej
Anna Kmieć (Biuro Rektora, Administracja Budynków Mieszkalnych, Biuro Kanclerza, Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Teatr PW, Orkiestra Rozrywkowa, Chór Akademicki PW, Dział Ewidencji Studentów - Sekretariat Szkoły, Dział Telekomunikacji)
Marta Radomska (Biuro ds. Przyjęć na Studia)
Katarzyna Pilch (Biuro Karier)
Agnieszka Kapela (Biuro Komunikacji i Promocji)
Oksana Shkurgan (Biuro Obsługi Prawnej)
Małgorzata Smentek (Biuro Obsługi Prawnej)
Karina Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
Anita Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
Michał Korlak (Dział Administracyjno- Gospodarczy)
Katarzyna Więckowska (Dział Bezpieczeństwa Informacji)
Bartosz Kujawa (Dział Bezpieczeństwa Informacji)
Magdalena Pogorzelska-Szrajber (Dział Obsługi Doktorantów)
Magdalena Walicka (Dział ds. Studiów)
Agnieszka Niczewska (Dział ds. Szkoleń)
Arkadiusz Siwek (Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych)
Elżbieta Liśkiewicz (Dział Ekonomiczny)
Dorota Mielowska (Dział Inwentaryzacji)
Małgorzata Chotkowska (Dział Inwentaryzacji)
Iwona Pietrzak (Dział Inwestycji i Remontów)
Urszula Fijałkowska (Dział Inwestycji i Remontów)
Krzysztof Borecki (Dział Inwestycji i Remontów)
Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)
Dagmara Tkaczyk (Dział Zamówień Publicznych)
Jacek Janowski (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Elżbieta Żebrowska (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Tomasz Bogusiewicz (Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej)
Iwona Kurowska (Kwestura)
Anna Stoń (Kwestura)
Jacek Ślubowski (Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej)
Jarosław Majczak (Straż Akademicka)
Kinga Posiadała (Straż Akademicka)
Magdalena Kaczmarczyk (Zakład Konserwacyjno-Remontowy)
Iwona Samulska (Zespół Audytu Wewnętrznego)
Katarzyna Ustrycka (Zespół Audytu Wewnętrznego)
Joanna Gruszka (Zespół ds. Nauki)
Katarzyna Sala (Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością)

Obiekty
Alicja Szczepańska (Dom Studencki "Akademik")
Rafał Byczot (Dom Studencki "Babilon")
Anna Jaroś (Dom Studencki "Mikrus", Dom Studencki "Riviera")
Dorota Sobol (Dom Studencki "Muszelka", "Bratniak" i Dom Studencki "Pineska", "Tulipan")
Beata Wieczorkowska (Dom Studencki "Tatrzańska")
Małgorzata Wiśniewska (Dom Studencki "Ustronie")
Agnieszka Olszewska (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
Iwona Kubacka (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
Monika Wesołowska (Dom Studencki "Żaczek")

Organizacje społeczne
Elżbieta Orkan-Łęcka (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej)
Anna Kmieć (Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej, Rada Doktorantów, Samorząd Studentów)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.02.2021 10:29