BIP PW

Redakcja

Administrator systemu BIP PW

mgr inż. Rafał Piłkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5910
e-mail: rafal.pilkowski@pw.edu.pl

Redaktor BIP PW

mgr Anna Kmieć


Gmach Główny, pok. 118

e-mail: redakcja.bip@pw.edu.pl

mgr Paula Kruza


Gmach Główny, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7161
e-mail: redakcja.bip@pw.edu.pl

Redaktorzy składu osobowego

Podstawowe jednostki organizacyjne:
Anna Kraśniewska (AiNS)
Monika Kubalewska (Arch)
Aleksandra Witkowska (Ch)
Elżbieta Matyjasiak (EiTI IAiIS)
Katarzyna Lubczyńska (EiTI IMiO)
Patrycja Hojczyk (EiTI ISE)
Anna Smenda (EiTI IR)
Katarzyna Piętka (EiTI IT)
Małgorzata Książkiewicz (EiTI Biuro Dziekana)
Marzena Szafarowicz (E-ny)
Ewa Fedko (F)
Iwona Kępa (GiK)
Aleksandra Stańczyk (IBHiIŚ)
(IChiP)
Katarzyna Zaręba (IL)
Joanna Kwiatkowska (IM)
Katarzyna Kmita (MiNI)
Karolina Sadownik (MEiL)
Jerzy Kuta (MEiL)
Edyta Michalska (MT)
Beata Dobrzeniecka (Mchtr)
Małgorzata Szymańska (SiMR)
Alicja Zagrajek (T)
Anna Badowska (T)
Iwona Dobrzyńska (Z)
Marzena Fabijańska (Z)

PW Filia w Płocku:
Agnieszka Olszewska
Iwona Kubacka

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:
Aneta Sieczka-Milcarz (BG)
Justyna Mikołajczyk (BG)
Monika Binienda (BG)
(CC)
Rafał Piłkowski (CI)
Tomasz Kwiatkowski (CI)
(CINN)
Joanna Wronowska-Kurek (COP)
(CPR)
Małgorzata Zielińska (CSZ)
(CWM)
Jolanta Skalska-Wachal (IPWC)
Andrzej Ulmer (Muzeum Politechniki Warszawskiej)
Agnieszka Wrzesińska (OW PW)
Urszula Mużyło (OW PW)
Tomasz Radwański (OKNO PW)
Elżbieta Sławińska (SJO)
Beata Pawelczyk (SJO)
Bożena Gronek (SWFiS)
Agnieszka Felczak (SzB)
Olga Adamczyk (SzB)
Anna Poskrobko (Szkoła Doktorska PW)
Agnieszka Łukawska (Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały funkcjonalne")
Magdalena Majewska (Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki)
(Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)
Bohdan Utrysko (Uniwersytet Trzeciego Wieku)

Jednostki organizacyjne administracji centralnej:
Anna Kmieć (Biuro Rektora, Administracja Budynków Mieszkalnych, Biuro Kanclerza, Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Teatr PW, Orkiestra Rozrywkowa, Chór Akademicki PW, Zespół Pieśni i Tańca, Dział Ewidencji Studentów-Sekretariat Szkoły, Dział Telekomunikacji)
Marta Radomska (Biuro ds. Przyjęć na Studia)
Katarzyna Pilch (Biuro Karier)
Agnieszka Kapela (Biuro Komunikacji i Promocji)
Oksana Shkurgan (Biuro Obsługi Prawnej)
Małgorzata Smentek (Biuro Obsługi Prawnej)
Karina Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
Anita Wierzbicka (Biuro Spraw Osobowych)
Michał Korlak (Dział Administracyjno-Gospodarczy)
(Dział Analiz Strategicznych)
Katarzyna Więckowska (Dział Bezpieczeństwa Informacji PW)
Bartosz Kujawa (Dział Bezpieczeństwa Informacji PW)
(Dział Centralnej Sprawozdawczości)
Arkadiusz Siwek (Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych)
Magdalena Walicka (Dział ds. Studiów)
Agnieszka Niczewska (Dział ds. Szkoleń)
Elżbieta Liśkiewicz (Dział Ekonomiczny)
Dorota Mielowska (Dział Inwentaryzacji)
Małgorzata Chotkowska (Dział Inwentaryzacji)
Iwona Pietrzak (Dział Inwestycji i Remontów)
Urszula Fijałkowska (Dział Inwestycji i Remontów)
Krzysztof Borecki (Dział Inwestycji i Remontów)
Dagmara Tkaczyk (Dział Logistyki i Zakupów)
Jacek Trojanowski (Dział Socjalny)
(Dział Telekomunikacji)
Jacek Janowski (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Elżbieta Żebrowska (Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
Tomasz Bogusiewicz (Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej)
Iwona Kurowska (Kwestura)
Anna Stoń (Kwestura)
Jacek Ślubowski (Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej)
Jarosław Majczak (Straż Akademicka)
Kinga Posiadała (Straż Akademicka)
Magdalena Kaczmarczyk (Zakład Konserwacyjno-Remontowy)
Iwona Samulska (Zespół Audytu Wewnętrznego)
Katarzyna Ustrycka (Zespół Audytu Wewnętrznego)
Justyna Andrzejkiewicz (Zespół Domów Studenckich)
Joanna Gruszka (Zespół ds. Nauki)
Katarzyna Sala (Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością)

Obiekty:
Tomasz Rutecki (Dom Studencki "Akademik")
Rafał Byczot (Dom Studencki "Babilon")
Michał Waś (Dom Studencki "Mikrus" i Dom Studencki "Riviera")
Justyna Andrzejkiewicz (Dom Studencki "Bratniak-Muszelka" i Dom Studencki "Pineska-Tulipan")
Jarosław Sobol (Dom Studencki "Tatrzańska")
Marcin Kos (Dom Studencki "Ustronie")
Agnieszka Olszewska (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
Iwona Kubacka (Dom Studencki "Wcześniak" Płock)
Aaron Szymański (Dom Studencki "Żaczek")

Organizacje społeczne:
Elżbieta Orkan-Łęcka (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej)
Anna Kmieć (Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej, Rada Doktorantów, Samorząd Studentów)
Paula Kruza (Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej, Rada Doktorantów, Samorząd Studentów)

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.02.2021 10:29