BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Senatu PW / Uchwały Senatu PW