•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pracownicy wydziału

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 537

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5336
e-mail: marian.kwietniewski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marek Nawalany


pok. 814

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7290
tel. miejski: 22 825 5083
e-mail: marek.nawalany@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz


pok. 103

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5311
e-mail: andrzej.osiadacz@pw.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. inż. Artur Badyda


pok. 621

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5950
e-mail: artur.badyda@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Bogdan


pok. 132

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5137
e-mail: anna.bogdan@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski


pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5057
e-mail: maciej.chaczykowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler


pok. 808

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7274
e-mail: katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Karwowska


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.karwowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7928
e-mail: zbigniew.kledynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Kulig


pok. 912

tel. miejski: 22 629 30 26
e-mail: andrzej.kulig@is.pw.edu.pl

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Okruszko


pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5300
e-mail: tomasz.okruszko@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Popielski


pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5707
e-mail: pawel.popielski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Winter


p.433

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7936
e-mail: jan.winter@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7485
e-mail: krzysztof.wojdyga@pw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Wojtkowska


p. 407

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5703
e-mail: malgorzata.wojtkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bernard Zawada


pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7837
e-mail: bernard.zawada@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki


pok. 617

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5426
e-mail: jaroslaw.zawadzki@pw.edu.pl

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


pok. 628

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: monika.radziwill@pw.edu.pl

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: monika.sudol@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Łobocki


pok. 917

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7606
e-mail: lech.lobocki@pw.edu.pl

Docenci

dr inż. Piotr Kuźniar


pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5328
e-mail: piotr.kuzniar@pw.edu.pl

Adiunkci ze stopniem doktora habilitowanego

dr hab. inż. Paweł Falaciński


p. 339

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5334
e-mail: pawel.falacinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maria Teresa Markiewicz


pok. 901

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: maria.markiewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Adam Muszyński


pok. 412

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7885
e-mail: adam.muszynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Pusz


pok. 25

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5708; 5417
e-mail: agnieszka.pusz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Joanna Stużewska-Krajewska


pok. 903

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5503
e-mail: joanna.struzewska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: atabernacka@life.pl

dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn


pok. 106 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1414
e-mail: ferdinand.uilhoorn@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski


p. 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5155
e-mail: ryszard.zwierzchowski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr Katarzyna Affek


pok. 628

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: katarzyna.affek@pw.edu.pl

dr Jan Bogacki


Gmach IŚ, pok. 811

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5423
e-mail: jan.bogacki@pw.edu.pl

dr inż. Anna Charkowska


pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5108
e-mail: anna.charkowska@pw.edu.pl

dr inż. Marta Chludzińska


pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5021
e-mail: marta.chludzinska@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Dąbska


pok. 333

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7453
e-mail: agmieszka.dabska@pw.edu.pl

dr Nina Doskocz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: nina.doskocz@pw.edu.pl

dr inż. Mieczysław Dzierzgowski


pok. 237

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5461
e-mail: mieczyslaw.dzierzgowski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Fabijańczyk


pok. 618

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5952
e-mail: piotr.fabijanczyk@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Górecki


pok. 106a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5486
e-mail: marcin.gorecki@pw.edu.pl

dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska


pok. 604

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5516
e-mail: maria.grodzka@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Hendiger


pok. 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6010
e-mail: jacek.hendiger@pw.edu.pl

dr inż. Szymon Imiełowski


pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7409
e-mail: szymon.imielowski@pw.edu.pl

dr inż. Beata Karolinczak


pok. 532

e-mail: beata.karolinczak@pw.edu.pl

dr inż. Apoloniusz Kodura


pok. 434

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7881
e-mail: apoloniusz.kodura@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Kotyński


p. 106b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1414
e-mail: lukasz.kotynski@pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Ksionek


pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5402
e-mail: dariusz.ksionek@pw.edu.pl

dr inż. Michał Kubrak


pok. 427

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5401
e-mail: michal.kubrak@pw.edu.pl

dr Małgorzata Kucharska


pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: malgorzata.kucharska@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Kwestarz


pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7506
e-mail: malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Kwiatkowski


pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7288
e-mail: jerzy.kwiatkowski@pw.edu.pl

dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin


pok. 709

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: krystyna.lelicinska@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Loga


pok. 601

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5516
tel. miejski: 22 825 0037
e-mail: malgorzata.loga@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Machowska


pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5020
e-mail: agnieszka.machowska@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Maciejewska


pok. 808

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5302
e-mail: katarzyna.maciejewska@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Malesińska


pok. 540

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7978
e-mail: agnieszka.malesinska@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Manczarski


pok. 706

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5305
e-mail: piotr.manczarski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Marcinowski


pok. 811

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5423
e-mail: piotr.marcinowski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Mijakowski


pok. 125

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5108
e-mail: maciej.mijakowski@pw.edu.pl

dr inż. Liliana Mirosz


pok. 236

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7486
e-mail: liliana.mirosz@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Narowski


 pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7263
e-mail: piotr.narowski@pw.edu.pl

dr inż. Olgierd Niemyjski


pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7263
e-mail: olgierd.niemyjski@pw.edu.pl

dr Krystyna Niesiobędzka


pok. 406

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5953
e-mail: krystyna.niesiobedzka@pw.edu.pl

dr Elżbieta Pajor


pok. 717

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7686
e-mail: elzbieta.pajor@pw.edu.pl

dr inż. Karol Przeździecki


pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5948
e-mail: karol.przezdziecki@pw.edu.pl

dr inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska


pok. 901

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: dorota.puslowska@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Reizer


pok. 808

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7274
e-mail: magdalena.reizer@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Rogulski


pok. 621

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5950
e-mail: mariusz.rogulski@pw.edu.pl

dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska


pok. 708

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7483
e-mail: anna.rolewicz-kalinska@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Rucińska


pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5402
e-mail: joanna.rucinska@pw.edu.pl

dr Anna Rutkowska-Narożniak


pok. 717

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7686
e-mail: anna.narozniak@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Paweł Gilewski


pok. 604

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5516
e-mail: pawel.gilewski@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Komerska


pok. 235

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5425
e-mail: anna.komerska@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Krysiak


pok. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5020
e-mail: lukasz.krysiak@pw.edu.pl

mgr inż. Dominika Mucha


pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5947
e-mail: dominika.mucha@pw.edu.pl

mgr inż. Kaja Niewitecka


p. 546

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: kaja.niewitecka@pw.edu.pl

dr inż. Ewelina Różycka-Wrońska


pok. 236

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7486
e-mail: ewelina.rozycka@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Sobieraj


pok. 222

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5308
e-mail: michal.sobieraj@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Sosnowska


pok.336

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5335
e-mail: anna.bara@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel


pok. 546

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: katarzynal.sytek@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szarek


p. 326

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5020
e-mail: lukasz.szarek@pw.edu.pl

mgr inż. Justyna Walczak


pok. 546

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5702
e-mail: justyna.walczak@pw.edu.pl

mgr inż. Damian Zasina


pok. 619

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5947
e-mail: damian.zasina@pw.edu.pl

mgr inż. Pola Łomża


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: pola.lomza@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

dr inż. Wiktor Treichel


pok. 606a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5951
e-mail: wiktor.treichel@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Wrzosek


pok. 428

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5401
e-mail: krzysztof.wrzosek@pw.edu.pl

dr Dariusz Dmochowski


pok. 507

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7982
e-mail: darek.dmochowski@pw.edu.pl

mgr inż. Ewa Duda


pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7963
e-mail: ewa.duda@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Kędzierski


pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: pawel.kedzierski@pw.edu.pl

dr inż. Anna Kowalczyk


pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: anna.kowalczyk@pw.edu.pl

dr Elżbieta Krajewska


pok. 406

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5953
e-mail: elzbieta.krajewska@pw.edu.pl

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska


po. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.miaskiewicz-peska@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk


pok. 537

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5336
e-mail: katarzyna.miszta-kruk@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Olszak


pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5422
e-mail: jaroslaw.olszak@pw.edu.pl

mgr inż. Urszula Pieniak


pok. 710

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: urszula.pieniak@pw.edu.pl

mgr inż. Irena Roszczyńska


pok. 710

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5420
e-mail: irena.roszczynska@pw.edu.pl

dr inż. Witold Sikorski


pok. 618

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5952
e-mail: witold.sikorski@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Stasierski


pok. 335

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5708
e-mail: jacek.stasierski@pw.edu.pl

dr inż. Wiesław Szadkowski


pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5310
e-mail: wieslaw.szadkowski@pw.edu.pl

dr inż. Sylwester Tyszewski


pok. 901

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5301
e-mail: sylwester.tyszewski@pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Umiejewska


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: katarzyna.umiejewska@pw.edu.pl

dr inż. Ryszard Wenda


pok. 540

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7978, 7584
e-mail: ryszard.wenda@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Witkowski


pok. 531

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5304
e-mail: andrzej.witkowski@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Zdunek


pok. 909

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7980
e-mail: malgorzata.zdunek@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Ziombska


pok. 312

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5422
e-mail: malgorzata.ziombska@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Perchuć


pok. 511

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7929
e-mail: malgorzata.perchuc@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Pieniążek


pok.216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5310
e-mail: jerzt.pieniazek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Ziętek


pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5021
e-mail: piotr.zietek@pw.edu.pl

dr inż. Zenon Spik


pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7927

dr inż. Piotr Bartkiewicz


pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5312
e-mail: piotr.bartkiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Chorzelski


pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5515
e-mail: maciej.chorzelski@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Chudzicki


pok. 543

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5338
e-mail: jaroslaw.chudzicki@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Kubicki


pok. 230

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5021
e-mail: grzegorz.kubicki@pw.edu.pl

dr inż. Michał Strzeszewski


pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5156
e-mail: michal.strzeszewski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Ways


pok. 517

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5404
e-mail: maciej.ways@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Klinke


pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5954
e-mail: tomasz.klinke@pw.edu.pl

dr Andrzej Bieliński


pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7963
e-mail: andrzej.bielinski@pw.edu.pl

dr inż. Wiktor Hibner


pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7927
e-mail: wiktor.hibner@pw.edu.pl

Wykładowcy

mgr inż. Karolina Banaszak


pok. 311

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7963
e-mail: karolina.banaszak@pw.edu.pl

mgr inż. Adam Kasprzak


pok. 436

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7797
e-mail: adam.kasprzak@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Pachocki


pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7288
e-mail: michal.pachocki@pw.edu.pl

mgr inż. Błażej Smoliński


pok. 414b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5611
e-mail: blazej.smolinski@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Beata Bałdyga


pok. 601

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7891
tel. miejski: (22) 825 1863
e-mail: beata.baldyga@pw.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Bereda


pok. 20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7531
e-mail: zbigniew.bereda@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Bińkowska


p. 704

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5307

Marcin Dziegielewski


pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: marcin.dziegielewski@pw.edu.pl

Mariusz Florkowski


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 53 29
e-mail: mariusz.florkowski@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Kaczmarek


pok. 435

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5331
e-mail: lukasz.kaczmarek@pw.edu.pol

Marta Kędzierska


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5306
e-mail: marta.kedzierska@pw.edu.pl

Mariusz Kuczyński


pok. 31

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7522

Elżbieta Laskowska


pok. 707

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7483
e-mail: elzbieta.laskowska@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Lechniak


pok. 701

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5306
e-mail: agnieszka.lechniak@pw.edu.pl

mgr inż. Dominik Rogalski


pok. 411a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5417
e-mail: dominik.rogalski@pw.edu.pl

mgr Monika Wiśniewska-Wawryniuk


pok. 812

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7290
tel. miejski: (22) 825 5083
e-mail: monika.wisniewska@pw.edu.pl

mgr inż. Joanna Ładyńska


pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7482
e-mail: joanna.ladynska@pw.edu.pl

Ewa Łukomska


pok. 704

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5307
e-mail: ewa.lukomska@pw.edu.pl

Pracownicy dziekanatu i biura dziekana

mgr Aleksandra Albińska


pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6134
e-mail: aleksandra.albinska@pw.edu.pl

mgr inż. Maja Dąbrowska


pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5945
e-mail: maja.dabrowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Guła


pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: katarzyna.gula@pw.edu.pl

mgr Magdalena Jarosz


pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl

mgr Edyta Laskowska


pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7425
e-mail: edyta.laskowska@pw.edu.pl

Iwona Latecka


pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Nesterowicz


pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5945
e-mail: monika.nesterowicz@pw.edu.pl

mgr Bartosz Stelmach


pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1572
e-mail: bartosz.stelmach@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Supeł


pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7425
e-mail: agnieszka.supel1@pw.edu.pl

mgr Marlena Wąsowicz


pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: marlena.wasowicz@pw.edu.pl

Ewelina Ziętek


pok. 136

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6132
e-mail: ewelina.zietek@pw.edu.pl

Pracownicy biblioteki

mgr Julita Adamowicz-Etut


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: julita.adamowicz@pw.edu.pl

mgr Monika Borowska-Wojewódka


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: monika.borowska@pw.edu.pl

Maria Cieślak


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: maria.cieslak@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Sołowiej


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: monika.solowiej@pw.edu.pl

Krzysztof Łabęda


pok. 320

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
e-mail: krzysztof.labeda@pw.edu.pl

Pracownicy finansowo-ekonomiczni

Ewa Belka


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7826
e-mail: ewa.belka@pw.edu.pl

mgr Barbara Habib


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 78 57
e-mail: barbara.habib@pw.edu.pl

mgr Edyta Krzyżanowska


p. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6076
e-mail: edyta.krzyzanowska@pw.edu.pl

mgr Anna Olszyna


p. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6076
e-mail: anna.olszyna@pw.edu.pl

mgr Magdalena Pakuła


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5351
e-mail: magdalena.pakula@pw.edu.pl

Grażyna Rogalska


pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6126
e-mail: grazyna.rogalska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Woźniak


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5351
e-mail: magdalena.wozniak1@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni

Aneta Ameda


pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467
e-mail: aneta.ameda@pw.edu.pl

Aleksandra Baranowska


p. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7465
e-mail: aleksandra.baranowska@pw.edu.pl

mgr inż. MIchał Daszewski


p. 26 SK

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5709
e-mail: michal.daszewski@pw.edu.pl

Maria Gołębska


pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
tel. miejski: (22) 621 3609
e-mail: maria.golebska@pw.edu.pl

Michał Karśnicki


pok.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7909
e-mail: michal.karsnicki@pw.edu.pl

mgr Grzegorz Kowalik


p. 620

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5948
e-mail: grzegorz.kowalik@pw.edu.pl

Władysław Marczak


pok.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7909
e-mail: wladyslaw.marczak@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Milczarek


pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467
tel. miejski: 22 825 0044
e-mail: pawel.milczarek@pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Sander


pok. 15 K

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5706
e-mail: waldemar.sander@pw.edu.pl

mgr Anna Sodoś-Bartosiewicz


pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: anna.sodos-bartosiewicz@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Andrzej Burczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Urszula Chojecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Elzbieta Kieliszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Grażyna Krogulska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Barbara Kubiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Agnieszka Rasińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Ryszard Stelmaszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Grażyna Szymańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Tadeusz Szymański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5711

Grzegorz Zawiśliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605

Artur Zawitkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Anna Zdziechowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Zofia Ziętara


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467

Jacek Łukasiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7605