•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Gmach Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20

Dziekan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
e-mail: dziekan@is.pw.edu.pl

Biuro Dziekana

mgr Marlena Wąsowicz


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7489
fax: 22 621 3370
e-mail: dziekan@is.pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych i naukowych

e-mail: dziekan-nauka@is.pw.edu.pl

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
e-mail: dziekan-nauka@is.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów

e-mail: dziekan-studia@is.pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Chudzicki


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan-studia@is.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

e-mail: dziekan-studenckie@is.pw.edu.pl

dr inż. Apoloniusz Kodura


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406
e-mail: dziekan-studenckie@is.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych

e-mail: dziekan-niestacjonarne@is.pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Machowska


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
e-mail: agnieszka.machowska@pw.edu.pl

Dziekanat

mgr Katarzyna Guła


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5406, 7425
fax: 22 625 7377
e-mail: katarzyna.gula@pw.edu.pl

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych

mgr Magdalena Jarosz


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7597
fax: 22 825 03 09
e-mail: magdalena.jarosz@pw.edu.pl

Dział Finansowo-Ekonomiczny

Grażyna Rogalska


Gmach Inżynierii Środowiska p. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 26
e-mail: grazyna.rogalska@pw.edu.pl

Sekretariat wydziału

Maria Gołębska


p. 302

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7887
tel. miejski: 22 621 3609
fax: 22 825 2992
e-mail: maria.golebska@pw.edu.pl

Kierownik studium doktoranckiego

prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5945
e-mail: ewa.karwowska@pw.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjnego

mgr inż. Waldemar Sander


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 15K

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5706
tel. kom: 509 190 951
e-mail: waldemar.sander@pw.edu.pl

Specjalista ds. obsługi funduszy strukturalnych

vacat

Zespół ds. Eksploatacji Obiektu Dydaktycznego

mgr inż. Paweł Milczarek


pok. 21

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5467
e-mail: pawel.milczarek@pw.edu.pl

Dział techniczny

Kierownik

Władysław Marczak

p.o. Kierownik

pok. 10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7909

Biblioteka wydziału

mgr Monika Borowska-Wojewódka


Gmach Inżynierii Środowiska, pok. 309

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7689
tel. miejski: 22 825 0611
e-mail: monika.borowska@pw.edu.pl

Administrator sieci IT