•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Geodezji i Kartografii

Gmach Główny
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne
05-500 Józefosław k. Piaseczna
ul. Ogrodowa 2

Gmach Biurowy
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 18/20

Dziekan

Biuro Dziekana

mgr Małgorzata Rąbek

referent

pok. 302, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7223
e-mail: dziekan@gik.pw.edu.pl

mgr Iwona Kępa

specjalista ds. administracyjnych

pok. 302, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1449
e-mail: i.kepa@gik.pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Kierownik Biura Dziekana

pok. 302, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7323
e-mail: k.szulczewska@gik.pw.edu.pl

mgr inż. Beata Czajka


pok. 333, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7758
e-mail: bkrygielska@gik.pw.edu.pl

lic. Barbara Rumińska

sprawy osobowe

pok. 37, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7237
e-mail: b.ruminska@gik.pw.edu.pl

Czesława Cherka

sekretariat studiów podyplomowych „zarządzanie nieruchomościami” oraz "wycena nieruchomości”, sekretariat studiów doktoranckich

pok. 312, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7369
tel. miejski: 22 625 15 27
fax: 22 625 15 27
e-mail: sekretariat_igg@gik.pw.edu.pl

inż. Elżbieta Andrzejewska

st. specj. ds. naukowo– tech.

pok. 48, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7587, 7694
e-mail: elaandrzejewska@gik.pw.edu.pl

inż. Krzysztof Gałajda

specj. ds. inż.– tech.
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7817
e-mail: k.galajda@gik.pw.edu.pl

Kazimierz Gołoś

st. mistrz
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7817
e-mail: k.golos@gik.pw.edu.pl

Mateusz Zawadzki

referent ds. związanych z informatyką

pok. 429, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1404
e-mail: m.zawadzki@gik.pw.edu.pl

dr inż. Lech Kujawa


Józefosław

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7754
e-mail: lk@gik.pw.edu.pl

Biuro ds. Nauki i Rozwoju

Kierownik

mgr inż. Elżbieta Linowska-Zalewska

sprawy naukowe

pok. 302, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7182
e-mail: ezalewska@gik.pw.edu.pl

mgr Karolina Pietrzak

sprawy naukowe

pok. 302, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7245
e-mail: k.pietrzak@gik.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof.PW


pok. 302, Gmach Główny

e-mail: d.zawieska@gik.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauczania

dr hab. inż. Jerzy Chmiel


pok. 128, Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: j.chmiel@gik.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof.PW


e-mail: a.pachuta@gik.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

dr hab. Paweł Bylina


e-mail: p.bylina@gik.pw.edu.pl