•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Gmach Biurowy
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 18/20

Gmach Główny
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Dziekan

dr hab. Zbigniew Król, profesor PW


Gmach Główny, pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5958, 6417
e-mail: zbigkrol@wp.pl

Sekretariat Dziekana

Gmach Główny, pok. 203

e-mail: ans@ans.pw.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5958
fax: 22 825 3746
e-mail: a.kapczynska@ans.pw.edu.pl

mgr Elżbieta Sławińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417
fax: 22 825 3746
e-mail: e.slawinska@ans.pw.edu.pl

mgr Anna Kraśniewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417, 5958
fax: 22 825 3746
e-mail: a.krasniewska@ans.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr Bartłomiej Skowron


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5960; 6417; 5958
e-mail: b.skowron@ans.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauczania

dr Katarzyna Górniak


Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6667
e-mail: k.gorniak@ans.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

dr hab. Anna Zalcewicz, profesor PW


Gmach Główny, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5959
e-mail: a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Krzysztof Urbaniak


Gmach Główny, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417, 5958
e-mail: k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

Dziekanat Kierunku Administracja

Kierownik dziekanatu

mgr Marta Strzemieczna


Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6433
fax: 22 234 5961
e-mail: m.strzemieczna@ans.pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Małgorzata Strączyńska


Gmach Główny, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6266
tel. kom: 605 250 027
e-mail: m.straczynska@ans.pw.edu.pl