BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pracownicy Wydziału

Profesorowie

prof. dr hab. Andrzej Biłat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531; 6537
e-mail: andrzej.bilat@pw.edu.pl

prof. dr hab. Marek Maciejczak


pok. 521 Gmach Biurowy kl. A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5959, 6531, 6537
e-mail: marek.maciejczak@pw.edu.pl

prof. dr hab. Robert Suwaj


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955, 6537
e-mail: robert.suwaj@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki


e-mail: jerzy.woznicki@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. Katarzyna Budzyńska, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: katarzyna.budzynska@pw.edu.pl

dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: marek.jakubiak@pw.edu.pl

dr hab. Jacek Janowski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537,6636
e-mail: jacek.janowski1@pw.edu.pl

dr hab. Stefan Akira Jarecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: stefan.jarecki@pw.edu.pl

dr hab. Radosław Koszewski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6204; 6537
e-mail: radoslaw.koszewski@pw.edu.pl

dr hab. Marcin Koszowy, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: marcin.koszowy@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6058
e-mail: marian.kowalewski@pw.edu.pl

dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417; 5958
e-mail: zbigniew.krol@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Radziewicz, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955; 6537
e-mail: piotr.radziewicz@pw.edu.pl

dr hab. Robert Zajdler, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553, 6537
e-mail: robert.zajdler@pw.edu.pl

dr hab. Anna Zalcewicz, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5959; 5955; 6537
e-mail: anna.zalcewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jarosław Zalewski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5861, 6239, 6537
e-mail: jaroslaw.zalewski@pw.edu.pl

dr hab. Justyna Łacny, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5792, 6537
e-mail: justyna.lacny@pw.edu.pl

Docenci

dr Alina Naruniec


Gmach Główny pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6667, 6422, 6537
e-mail: alina.naruniec@pw.edu.pl

Adiunkci

dr Adriana Bartnik-Małek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: adriana.bartnik@pw.edu.pl

dr Katarzyna Chrostowska-Malak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5792, 6537
e-mail: katarzyna.malak@pw.edu.pl

dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6538, 6537
e-mail: katarzyna.naroska@pw.edu.pl

dr Agata Ferreira


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: agata.ferreira@pw.edu.pl

dr Katarzyna Górniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: katarzyna.gorniak@pw.edu.pl

dr Hans-Joachim Greif


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531; 6537
e-mail: hans-joachim.greif@pw.edu.pl

dr Jarosław Greser


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: jaroslaw.greser@pw.edu.pl

dr Maciej Hadel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: maciej.hadel@pw.edu.pl

dr Tomasz Jaroszyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: tomasz.jaroszynski@pw.edu.pl

dr Agata Jaździk-Osmólska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: agata.osmolska@pw.edu.pl

dr Robert Kędziora


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5959,1553, 6537
e-mail: robert.kedziora@pw.edu.pl

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: jolanta.grzenkowicz@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Kowalewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: jakub.kowalewski@pw.edu.pl

dr Mateusz Lewandowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: mateusz.lewandowski@pw.edu.pl

dr Małgorzata Orechwo


Gmach Główny pok. 229 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6537
e-mail: malgorzata.orechwo@pw.edu.pl

dr Kinga Pawłowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: kinga.pawlowska@pw.edu.pl

dr Albert Pielak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: albert.pielak@pw.edu.pl

dr Marek Porzeżyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: marek.porzezynski@pw.edu.pl

dr Jacek Połowianiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955; 6537
e-mail: jacek.polowianiuk@pw.edu.pl

dr Michał Pręgowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: michal.pregowski@pw.edu.pl

dr Paula Quinon


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: paula.quinon@pw.edu.pl

dr hab. Marcin Rojszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1553; 6537
e-mail: marcin.rojszczak@pw.edu.pl

dr Bartłomiej Skowron


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531; 6537;
e-mail: bartlomiej.skowron@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Stacewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: pawel.stacewicz@pw.edu.pl

dr Małgorzata Stawicka


Gmach Główny pok. 229 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6537
e-mail: malgorzata.stawicka@pw.edu.pl

dr Michał Stelmach


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: michal.stelmach@pw.edu.pl

dr Dominik Sypniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955, 6537
e-mail: dominik.sypniewski@pw.edu.pl

dr Agnieszka Tomczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1540, 6356, 6537
e-mail: agnieszka.tomczak@pw.edu.pl

dr Tomasz Tyc


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6422, 6537
e-mail: tomasz.tyc@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Urbaniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5861, 6239, 6537
e-mail: krzysztof.urbaniak@pw.edu.pl

dr hab. Antonio Vassallo


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: antonio.vassallo@pw.edu.pl

dr Agnieszka Wilk-Ilewicz


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 509

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: agnieszka.ilewicz@pw.edu.pl

dr Dorota Wilkowska-Kołakowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5955, 6537
e-mail: dorota.kolakowska@pw.edu.pl

dr Beata Witkowska-Maksimczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6531, 6537
e-mail: beata.maksimczuk@pw.edu.pl

dr Cezary Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6268; 6537
e-mail: cezary.wozniak@pw.edu.pl

dr Katarzyna Zambrzycka-Papuda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: katarzyna.papuda@pw.edu.pl

dr Sebastian Zieliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: sebastian.zielinski@pw.edu.pl

Starsi asystenci

Asystenci

mgr Aleksandra Firek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1551, 6537
e-mail: aleksandra.firek@pw.edu.pl

dr Michał Masłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: michal.maslowski@pw.edu.pl

mgr He Zhang


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: he.zhang@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Badacze

dr Adam Kubiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: adam.kubiak@pw.edu.pl

Pracownicy dziekanatu

mgr inż. Agata Ali

Studia stacjonarne II stopnia - I rok

Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6309
e-mail: agata.ali@pw.edu.pl

mgr Patrycja Bęczkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6525
e-mail: patrycja.beczkowska@pw.edu.pl

lic. Paulina Czeredys

Praktyki, stypendia, suplementy

Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1552
e-mail: paulina.czeredys@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Dobrowolska

Studia niestacjonarne I i II stopnia

Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6267
e-mail: katarzyna.dobrowolska@pw.edu.pl

mgr Kamil Kraszewski

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia - II rok

Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5788
e-mail: kamil.kraszewski@pw.edu.pl

mgr Marta Strzemieczna


Gmach Główny, pok. 207

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6267
e-mail: marta.strzemieczna@pw.edu.pl

Pracownicy zespołu informatycznego

Gmach Główny, II piętro, pok. 223
tel. (22) 234 6239

lic. Artur Gerczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6239
e-mail: artur.gerczak@pw.edu.pl

inż. Rafał Jaworski


e-mail: rafal.jaworski@pw.edu.pl

mgr inż. Jacek Pawłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6239
e-mail: jacek.pawlowski@pw.edu.pl

Pracownicy działu administracyjno-technicznego

mgr Danuta Ciszkowska


Gmach Główny, pok. 229

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6537
e-mail: danuta.ciszkowska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Dragan-Pawlusiak

Lokalny Ośrodek Projektowy: LOP Społeczny

Gmach Główny, pok. 227

tel. kom: 781 550 250
e-mail: agnieszka.pawlusiak@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska


Gmach Główny, pok. 224B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5958
e-mail: agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl

mgr Karolina Kujawa


Gmach Główny, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6417
e-mail: karolina.kujawa@pw.edu.pl

Pracownicy działu finansowego

mgr Elżbieta Czarnecka


Gmach Główny,  pok. 224 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6285
e-mail: elzbieta.czarnecka@pw.edu.pl

Natalia Kononova


Gmach Główny, pok. 203

e-mail: natalia.kononova@pw.edu.pl

mgr Anna Kraśniewska


Gmach Główny, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6433
e-mail: anna.krasniewska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Strączyńska


Gmach Główny, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6266
e-mail: malgorzata.straczynska@pw.edu.pl

Pracownicy ds. obsługi projektów badawczych

mgr Medea Kfoczyńska-Łukasz


Gmach Biurowy, pok. 501

ul. Noakowskiego 18/20

e-mail: medea.lukasz@pw.edu.pl