•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji / Kierownik Zakładu Rozwoju Strategicznego Organizacji