•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Pracownicy wydziału

Pracownicy dziekanatu

mgr Agata Andruszkiewicz


Gmach Mechatroniki pok 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl

mgr Beata Dobrzeniecka


beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8579,8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Drohobycka


Gmach Mechatroniki pok. 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: katarzyna.drohobycka@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Gawin


Gmach Mechatroniki pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8589
fax: 22 849 99 36
e-mail: aleksandra.redzia@pw.edu.pl

mgr Magdalena Jankowska


Sprawy związane z Bazą Wiedzy PW, adres:  repo.mchtr@pw.edu.pl

Gmach Mechatroniki, pok.126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8438
e-mail: magdalena.jankowska@pw.edu.pl

Stanisław Miszczak


Pełnomocnik ds. sieci komputerowej

e-mail: stanislaw.miszczak@pw.edu.pl

Joanna Rutkowska


Gmach Mechatroniki pok. 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
e-mail: joanna.rutkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Samorański


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 wew.8505
e-mail: lukasz.samoranski@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Skowerska


e-mail: agnieszka.skowerska@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Smorągiewicz


Gmach Mechatroniki pok.122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 22 849 07 11
e-mail: aneta.smoragiewicz@pw.edu.pl

lic. Aldona Świętochowska


Gmach Mechatroniki pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8567
e-mail: aldona.swietochowska@pw.edu.pl

inż. Adam Zamerski


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 -234 -8505
tel. kom: 660-752-806
e-mail: adam.zamerski@pw.edu.pl