BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki

Pracownicy wydziału

Pracownicy dziekanatu

mgr Agata Andruszkiewicz


Gmach Mechatroniki pok 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl

mgr Beata Dobrzeniecka


beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8579,8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Drohobycka


Gmach Mechatroniki pok. 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 022 849 07 11
e-mail: katarzyna.drohobycka@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Gawin


Gmach Mechatroniki pok. 121

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8589
fax: 22 849 99 36
e-mail: aleksandra.redzia@pw.edu.pl

mgr Magdalena Jankowska


Sprawy związane z Bazą Wiedzy PW, adres:  repo.mchtr@pw.edu.pl

Gmach Mechatroniki, pok.335

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8537
tel. kom: 660-424-968
e-mail: magdalena.jankowska@pw.edu.pl

Stanisław Miszczak


Pełnomocnik ds. sieci komputerowej

e-mail: stanislaw.miszczak@pw.edu.pl

Joanna Rutkowska


Gmach Mechatroniki pok. 122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
e-mail: joanna.rutkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Samorański


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 wew.8505
e-mail: lukasz.samoranski@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Skowerska


e-mail: agnieszka.skowerska@pw.edu.pl

mgr inż. Aneta Smorągiewicz


Gmach Mechatroniki pok.122

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8456
tel. miejski: 22 849 07 11
e-mail: aneta.smoragiewicz@pw.edu.pl

lic. Aldona Świętochowska


Gmach Mechatroniki pok. 126

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8567
e-mail: aldona.swietochowska@pw.edu.pl

inż. Adam Zamerski


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 -234 -8505
tel. kom: 660-752-806
e-mail: adam.zamerski@pw.edu.pl

Pracownicy związani z działalnością informatyczną

Stanisław Miszczak


Gmach Mechatroniki. pok.112

Pełnomocnik Dziekana ds. sieci komputerowej

e-mail: stanislaw.miszczak@pw.edu.pl

lic. Przemysław Mróz


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 8505
e-mail: przemyslaw.mroz@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Samorański


Gmach Mechatroniki pok.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8505
e-mail: lukasz.samoranski@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Skowerska


e-mail: agnieszka.skowerska@pw.edu.pl

inż. Adam Zamerski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8505
e-mail: a.zamerski@mchtr.pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Małgorzata Duchlińska


Gmach Mechatroniki pok.114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8218
e-mail: malgorzata.duchlinska@pw.edu.pl

Agata Dudzińska


Gmach Mechatroniki pok.115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8217
e-mail: agata.dudzinska@pw.edu.pl

mgr Mariola Jurczak -Nosińska


Pełnomocnik dziekana ds. zamówień publicznych

Gmach Mechatroniki pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: tel. w. 8230
e-mail: mariola.nosinska@pw.edu.pl

mgr Monika Kustosz


pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8642
e-mail: M.Kustosz@mchtr.pw.edu.pl

mgr Aleksandra Remiszewska


samodzielny referent ds. zamówień publicznych 

Gmach Mechatroniki pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 (234 ) wew. 8636
e-mail: aleksandra.remiszewska@pw.edu.pl

Pracownicy biblioteki

Pracownicy obsługi

Gabriela Badowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 wew. 8219
tel. kom: 723 099 789

Teresa Borucka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Andrzej Brewczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 w. 8219
tel. kom: 602 393 777

Katarzyna Gruszczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Joanna Kącka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Monika Kępczyńska


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew. 8219
tel. kom: 723 099 789

Zofia Kozień


Gmach Mechatroniki - szatnia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789
e-mail: zofia.kozien@pw.edu.pl

Marzena Mistewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Beata Sierota


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Daniel Szaniawski


Portiernia Wydziału Mechatroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22)234 wew. 8129
tel. kom: 725 253 091

Krzysztof Szaniawski


Portiernia Wydziału Mechatroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 w. 8219
tel. kom: 725 253 091

Bożena Tarka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 723 099 789

Bogusław Witek


Portiernia Wydziału Mechatroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 725 253 091

Stanisław Żaczek


Portiernia Wydziału Mechatroniki

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8219
tel. kom: 725 253 091

Anna Zawada


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22)234 w. 8219
tel. kom: 723 099 789