•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Pracownicy wydziału

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Małgorzata Duchlińska


Gmach Mechatroniki pok.114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8218
e-mail: malgorzata.duchlinska@pw.edu.pl

Agata Dudzińska


Gmach Mechatroniki pok.115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8217
e-mail: agata.dudzinska@pw.edu.pl

mgr Mariola Jurczak -Nosińska


Pełnomocnik dziekana ds. zamówień publicznych

Gmach Mechatroniki pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: tel. w. 8230
e-mail: mariola.nosinska@pw.edu.pl

mgr Monika Kustosz


pok. 116

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8642
e-mail: M.Kustosz@mchtr.pw.edu.pl

mgr Aleksandra Remiszewska


samodzielny referent ds. zamówień publicznych 

Gmach Mechatroniki pok. 118

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 (234 ) wew. 8636
e-mail: aleksandra.remiszewska@pw.edu.pl