•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Instytut Mikromechaniki i Fotoniki / Pracownicy instytutu / Adiunkci dydaktyczni