BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych / Pracownicy instytutu

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr Michał Bańka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 25
e-mail: michal.banka@pw.edu.pl

dr inż. Aleksander Buczacki


tel. miejski: 81 26
e-mail: aleksander.buczacki@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Chyba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 22
e-mail: zbigniew.chyba@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Ejsmont


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 28
e-mail: krzysztof.ejsmont@pw.edu.pl

dr hab. Nataliia Gavkalova


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8568
e-mail: nataliia.gavkalova@pw.edu.pl

dr inż. Bartłomiej Gładysz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 29
e-mail: bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kamiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8130
e-mail: andrzej.kaminski@pw.edu.pl

dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 24
e-mail: jolanta.gebska@pw.edu.pl

dr inż. Jerzy Krawiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 25
e-mail: jerzy.krawiec@pw.edu.pl

dr Maria Kukurba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 24
e-mail: maria.kukurba@pw.edu.pl

dr Rafael Popper


e-mail: rafael.popper@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Salwin


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 31
e-mail: mariusz.salwin@pw.edu.pl

dr hab. Nadiia Shmygol


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8568
e-mail: nadiia.shmygol@pw.edu.pl

dr inż. Teresa Siedlecka-Wójcikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8133
e-mail: Teresa.Siedlecka@pw.edu.pl

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8522
e-mail: adrianna.dmoch@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bartosz Wachnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 81 28
e-mail: bartosz.wachnik@pw.edu.pl