BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych