BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Pracownicy wydziału / Adiunkci