BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii / Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej / Pracownicy