BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Geodezji i Kartografii / Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

Pracownicy

dr inż. Krzysztof Bakuła


Gmach Główny, pok. 48

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7694
e-mail: krzysztof.bakula@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jerzy Chmiel


Gmach Główny, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: jerzy.chmiel@pw.edu.pl

dr inż. Anna Fijałkowska


Gmach Główny, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: anna.fijalkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Oskar Graszka


Gmach Gówny, pok. 146

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: oskar.graszka@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Karol Karwel


Gmach Główny PW, pokój 48

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5765
e-mail: artur.karwel@pw.edu.pl

dr inż. Michał Kowalczyk


Gmach Główny, pokój 48

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5764
e-mail: michal.kowalczyk@gpw.edu.pl

mgr inż. Sylwia Krzysztofowicz


Gmach Główny, pokój 146

e-mail: sylwia.krzysztofowicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. Uczelni


Gmach Główny, pok. 428

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7286
e-mail: przemyslaw.kupidura@pw.edu.pl

dr inż. Jakub Markiewicz


Gmach Główny, pok. 48

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5764
e-mail: jakub.markiewicz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. Uczelni


Gmach Główny, pokój 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5389
e-mail: katarzyna.osinska-skotak@pw.edu.pl

dr inż. Wojciech Ostrowski


Gmach Główny, pokój 48

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7587, 7694
e-mail: wojciech.ostrowski@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek


Gmach Główny, pokój 48

e-mail: magdalena.pilarska@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska


Gmach Główny, pok. 428

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7286
e-mail: joanna.kossakowska@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Podkowa


Gmach Główny, pokój 146

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: anna.podkowa@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Płatek-Żak


Gmach Główny, pokój 430

e-mail: anna.platek@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Radecka


Gmach Główny, pokój 146

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: aleksandra.radecka@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Różycki


Gmach Główny, pok. 137

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7358
e-mail: sebastian.rozycki@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Wilk


e-mail: lukasz.wilk@pw.edu.pl

mgr inż. Kyrylo Zharkovskyi


Gmach Główny, pokój 137

e-mail: kyrylo.zharkovskyi@pw.edu.pl