BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Fizyki / Samodzielny Specjalista ds. Utrzymania Technicznego Gmachu