BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Fizyki / Kierownik Administracyjno-Gospodarczy