•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej / Pracownicy instytutu

Profesor uczelni

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski


Gmach Główny, pok. 130-133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1532, 7208, 7228, 7318
e-mail: wlodzimierz.dabrowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wiktor Malesza, profesor uczelni


GE 319, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1418
e-mail: wiktor.malesza@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dominik Sierociuk, profesor uczelni


GE 316, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5624
e-mail: dominik.sierociuk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Iwanowski, profesor uczelni


GE 327, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5625
e-mail: marcin.iwanowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, profesor uczelni


GE 017 lub GE 401, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: arkadiusz.kaszewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, profesor uczelni


GE 401, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6138
e-mail: bartlomiej.ufnalski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Iwański, profesor uczelni


GE 017, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: grzegorz.iwanski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, profesor uczelni


GE 308, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7269
e-mail: jacek.rabkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Jasiński, profesor uczelni


GE 304, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7675
e-mail: marek.jasinski@pw.edu.pl