•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Pracownicy instytutu

Profesor

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7217
e-mail: lech.grzesiak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7469
e-mail: mariusz.malinowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7335
e-mail: grzegorz.kaminski1@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk


e-mail: piotr.ostalczyk@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Roman Barlik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5432
fax: 22 234 7139
e-mail: roman.barlik@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7675
e-mail: marian.kazmierkowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński


Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 329

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7703
e-mail: andrzej.dzielinski@pw.edu.pl

Profesor uczelni

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski


Gmach Główny, pok. 130-133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1532, 7208, 7228, 7318
e-mail: wlodzimierz.dabrowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wiktor Malesza, profesor uczelni


GE 319, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1418
e-mail: wiktor.malesza@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dominik Sierociuk, profesor uczelni


GE 316, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5624
e-mail: dominik.sierociuk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Iwanowski, profesor uczelni


GE 327, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5625
e-mail: marcin.iwanowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski, profesor uczelni


GE 017 lub GE 401, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: arkadiusz.kaszewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski, profesor uczelni


GE 401, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6138
e-mail: bartlomiej.ufnalski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Iwański, profesor uczelni


GE 017, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: grzegorz.iwanski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, profesor uczelni


GE 308, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7269
e-mail: jacek.rabkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marek Jasiński, profesor uczelni


GE 304, kl. B 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7675
e-mail: marek.jasinski@pw.edu.pl

Docenci

doc. dr inż. Wojciech Urbański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5098
e-mail: wojciech.urbanski@pw.edu.pl

Wykładowca

mgr inż. Rafał Jakubowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7459
e-mail: rafal.jakubowski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Adam Biernat


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7681
e-mail: adam.biernat@pw.edu.pl

dr inż. Witold Czajewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5622
e-mail: witold.czajewski@pw.edu.pl

dr inż. Gennadiy Dauksha


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7766
e-mail: gennadiy.dauksha@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Dzieniakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7880
e-mail: maciej.dzieniakowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Gałecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: andrzej.galecki@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Gierczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: michal.gierczynski@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Górski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: dominik.gorski@pw.edu.pl

dr inż. Waldemar Graniszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5126
e-mail: waldemar.graniszewski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Grzejszczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7139
e-mail: piotr.grzejszczak@pw.edu.pl

dr inż. Michał Harasimczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5620
e-mail: michal.harasimczuk@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Hryniów


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5605
e-mail: krzysztof.hryniow@pw.edu.pl

mgr inż. Monika Jakubowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7945
e-mail: monika.jakubowska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Kulikowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5485
e-mail: Krzysztof.kulikowski2@pw.edu.pl

dr inż. Michał Macias


Stara Kotłownia pokój 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5622
e-mail: michal.macias@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Maciejewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7766
e-mail: pawel.maciejewski@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Markowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5605, 5433
e-mail: konrad.markowski@pw.edu.pl

dr inż. Marek Michalczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: marek.michalczuk@pw.edu.pl

dr inż. Adam Milczarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6139
e-mail: adam.milczarek@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Miśkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5620
e-mail: rafal.miskiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Dominik Olszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1418
e-mail: dominik.olszewski@pw.edu.pl

dr inż. Szymon Piasecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5612
tel. miejski: (22) 234 + wew: 5612
e-mail: szymon.piasecki@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Pura


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7766
e-mail: piotr.pura@pw.edu.pl

dr inż. Michał Rolak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6139
e-mail: michal.rolak@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Sarwas


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5605
e-mail: grzegorz.sarwas@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Styński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7675
e-mail: sebastian.stynski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Sławiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5433
e-mail: maciej.slawinski@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Zdanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7139
e-mail: mariusz.zdanowski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Łuszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 51 20
e-mail: tomasz.luszczyk@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Serafin Bachman


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5485
e-mail: serafin.bachman@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Bałkowiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: tomasz.balkowiec@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: grzegorz.dziechciaruk@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Gajowik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5485
e-mail: tomasz.gajowik@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Jackiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: krzysztof.jackiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Kalinowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5620
e-mail: krzysztof.kalinowski@pw.edu.pl

mgr inż. Rafał Kopacz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5620
e-mail: rafal.kopacz@pw.edu.pl

mgr inż. Mikołaj Koszel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5128
e-mail: mikolaj.koszel@pw.edu.pl

mgr inż. Radosław Kot


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5485
e-mail: radoslaw.kot@pw.edu.pl

mgr inż. Emil Kupiec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7289
e-mail: emil.kupiec@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Marek


e-mail: krzysztof.marek@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Miazga


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7766
e-mail: tomasz.miazga@pw.edu.pl

mgr inż. Kamil Możdżyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5485
e-mail: kamil.mozdzynski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Piwek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5120
e-mail: mateusz.piwek@pw.edu.pl

mgr inż. Cezary Soból


tel. wew.: (22) 234 + wew: brak
e-mail: cezary.sobol@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Straś


e-mail: andrzej.stras@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Święchowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 54 85
e-mail: tomasz.swiechowicz@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Szymczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5128
e-mail: marek.szymczak@pw.edu.pl

mgr inż. Przemysław Trochimiuk


e-mail: przemyslaw.trochimiuk@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Wiraszka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5622
e-mail: michal.wiraszka@pw.edu.pl

mgr inż. Kornel Wolski


tel. wew.: (22) 234 + wew: brak
e-mail: kornel.wolski@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Wrona


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5612
tel. miejski: (22) 234 + wew: 5612
e-mail: grzegorz.wrona@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Paweł Fabijański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5609
e-mail: pawel.fabijanski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Fabijański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7333
e-mail: Piotr.Fabijanski@pw.edu.pl

dr inż. Remigiusz Olesiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7945
e-mail: remigiusz.olesinski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Olszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7947
e-mail: andrzej.olszewski@pw.edu.pl

dr inż. Sławomir Skoneczny


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5129
e-mail: slawomir.skoneczny@pw.edu.pl

dr inż. Dariusz Sobczuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7947
e-mail: dariusz.sobczuk@pw.edu.pl

dr inż. Jan Szczypior


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7406
e-mail: jan.szczypior@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Szostakowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5129
e-mail: jaroslaw.szostakowski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Twardy


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5433
e-mail: maciej.twardy@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Łopatka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5433
e-mail: rafal.lopatka@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Karol Brzostek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5128
e-mail: karol.brzostek@pw.edu.pl

Romuald Gryka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5126
e-mail: romuald.gryka@pw.edu.pl

Mikołaj Koszel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5128
e-mail: mikolaj.koszel@pw.edu.pl

inż. Jan Miziołek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5604
e-mail: jan.miziolek@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Młodzikowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7333
e-mail: pawel.mlodzikowski@pw.edu.pl

Marek Ulatowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7972
e-mail: marek.ulatowski@pw.edu.pl

Waldemar Zieliński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7462
e-mail: waldemar.zielinski@ee.pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Dagmara Białek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1401
e-mail: dagmara.bialek@pw.edu.pl

mgr Iwona Lekowska


Pokój 312 Gmach Elektrotechniki, kl. B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7975
e-mail: Iwona.lekowska@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Milczarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7615
e-mail: anna.milczarek@pw.edu.pl

mgr Kamila Nowak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7615
e-mail: kamila.nowak@pw.edu.pl

mgr inż. Mikołaj Patejuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5122
e-mail: mikolaj.patejuk@pw.edu.pl

mgr Karolina Podgórska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6137
e-mail: karolina.podgorska@pw.edu.pl

mgr Klaudia Skupińska


Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 314

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6023
e-mail: klaudia.skupinska@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Strudzińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6024
e-mail: malgorzata.strudzinska@pw.edu.pl