BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny / Prodziekan ds. Rozwoju