BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Chemiczny / Katedra Chemii Analitycznej / Kierownik