BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów / Komisja Prawna / Pozostali członkowie Komisji Prawnej