BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Biznesu

Pracownicy Szkoły Biznesu

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Witold Orłowski


tel. miejski: 22 628 26 34, 22 625 49 53
e-mail: witold.orlowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Czech


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7066
e-mail: marcin.czech@pw.edu.pl

Profesorowie Uczelni

dr inż. Grażyna Rembielak, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Paweł Urbański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7067
e-mail: pawel.urbanski@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno - ekonomiczni

mgr Olga Adamczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
e-mail: olga.adamczyk@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Ciemniewska


Gmach Szkoły Biznesu, pok 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: katarzyna.ciemniewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Czarnocka


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agnieszka.czarnocka@pw.edu.pl

Janusz Dąbrowski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 003

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7021
e-mail: janusz.dabrowski@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Felczak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7064
tel. miejski: 22 628 26 34
fax: 22 628 42 03
e-mail: agnieszka.felczak@pw.edu.pl

mgr Dominika Gubczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: dominika.gubczyk@pw.edu.pl

mgr Agata Jaroń


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agata.jaron@pw.edu.pl

mgr Izabela Karczmarczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7077
e-mail: izabela.karczmarczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Kucharski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7013
e-mail: michal.kucharski@pw.edu.pl

mgr Emilia Litwiniec


Gmach Szkoły Biznesu, pok 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: emilia.litwiniec@pw.edu.pl

mgr Marcin Marchwiński


Gmach Szkoły Biznesu, pok.104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7073
e-mail: marcin.marchwinski@pw.edu.pl

mgr Angelika Marek


Gmach Szkoły Biznesu: pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: angelika.marek@pw.edu.pl

lic. Justyna Michalska


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 100

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7082
e-mail: justyna.michalska@pw.edu.pl

mgr Joanna Pęgier


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7010
fax: 022 234 70 79
e-mail: joanna.pegier@pw.edu.pl

mgr Marlena Rybak-Baran


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7072
e-mail: marlena.rybak@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Sikorska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: katarzyna.sikorska@pw.edu.pl

mgr Bożena Solecka


Kustosz

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7068
e-mail: bozena.solecka@pw.edu.pl

mgr inż. Irena Elżbieta Stabińska


Pełnomocnik Kwestora

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7047
e-mail: e.stabinska@pw.edu.pl

mgr Aneta Zagała


Gmach Szkoły Biznesu, pok 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7011
e-mail: aneta.zagala@pw.edu.pl