BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Szkoła Biznesu

GMACH SZKOŁY BIZNESU
02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 79

tel. miejski: 22 6254953
tel. wew.: 7064
fax: 22 6284203
e-mail: biuro.biznes@pw.edu.pl
www: www.biznes.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Paweł Urbański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7067
e-mail: Pawel.Urbanski@pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119
02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79

e-mail: biuro.biznes@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Felczak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7064
tel. miejski: 22 628 26 34
fax: 22 628 42 03
e-mail: agnieszka.felczak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Michał Kucharski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7013
e-mail: michal.kucharski@pw.edu.pl

Studia podyplomowe Executive MBA

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Studia podyplomowe MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Studia podyplomowe MBA Artificial Intelligence, Finance & Technology

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


Gmach Szkoły Biznesu, pok.108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Studia podyplomowe Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii

Kierownik

dr inż. Paweł Urbański


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 119A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7067
e-mail: pawel.urbanski@pw.edu.pl

Studia podyplomowe Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji

Kierownik

prof. dr hab. inż. Marcin Czech


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7066
e-mail: marcin.czech@pw.edu.pl

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Kierownik

prof. dr hab. inż. Marcin Czech


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 204

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7066
e-mail: marcin.czech@biznes.edu.pl

ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance

Kierownik

dr inż. Paweł Urbański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7067
e-mail: pawel.urbanski@pw.edu.pl

Studia podyplomowe Total Design Management

Kierownik

dr inż. Grażyna Rembielak


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 108

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7045
e-mail: grazyna.rembielak@pw.edu.pl

Biuro Obsługi Programów

mgr Agata Jaroń


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agata.jaron@pw.edu.pl

mgr Dominika Gubczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: dominika.gubczyk@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Czarnocka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7089
e-mail: agnieszka.czarnocka@biznes.edu.pl

mgr Katarzyna Ciemniewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7015
e-mail: Katarzyna.Ciemniewska@biznes.edu.pl

mgr Marcin Marchwiński


Gmach Szkoły Biznesu, pok 104

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7073
e-mail: marcin.marchwinski@pw.edu.pl

Dział Księgowo-Finansowy

mgr inż. Irena Elżbieta Stabińska


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7047
e-mail: e.stabinska@pw.edu.pl

mgr Angelika Marek


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 124

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: angelika.marek@pw.edu.pl

mgr Emilia Litwiniec


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7012
e-mail: emilia.litwiniec@pw.edu.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży

mgr Joanna Pęgier


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7010
fax: 022 234 70 79
e-mail: joanna.pegier@pw.edu.pl

mgr Olga Adamczyk


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
fax: 22 234 70 79
e-mail: olga.adamczyk@pw.edu.pl

mgr Aneta Zagała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7011
e-mail: aneta.zagala@pw.edu.pl

mgr Marlena Rybak-Baran


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7062
e-mail: marlena.rybak@pw.edu.pl

Biblioteka Szkoły Biznesu

mgr Bożena Solecka


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7068
e-mail: bozena.solecka@pw.edu.pl

Kierownik obiektu

Janusz Dąbrowski


Gmach Szkoły Biznesu, pok. 003

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7021
e-mail: janusz.dabrowski@pw.edu.pl